Kẹo sìu châu vừng – Hộp nhựa

120,000 200,000 

Đóng gói: Hộp 340g, 600g, có lọ nhựa, kẹo bọc từng chiếc
TP: Vừng, đường kính, mạch nha hảo hạng, bột nếp cái hoa vàng…
HSD: 120 ngày.
Xóa
sìu châu vừng
Kẹo sìu châu vừng – Hộp nhựa