Kẹo sìu châu Kim Thành Hoa

44,000 88,000 

Đóng gói: Hộp 200,400 Gam, kẹo bọc từng chiếc
TP: lạc, đường kính, mạch nha hảo hạng, bột nếp cái hoa vàng…
HSD: 120 ngày.
Xóa
Kẹo sìu châu Kim thành Hoa
Kẹo sìu châu Kim Thành Hoa