Kẹo lạc sìu châu

40,000 80,000 

Đóng gói: Gói 200g, 400g, không bọc từng chiếc
TP: lạc, đường kính, mạch nha hảo hạng, bột nếp cái hoa vàng…
HSD: 120 ngày.
Xóa
kẹo lạc sìu châu
Kẹo lạc sìu châu