Kẹo sìu châu vừng-Kim Thành Hoa

68,000 136,000 

Đóng gói: Gói 220g, 500g, kẹo bọc từng chiếc
TP: Vừng, đường kính, mạch nha hảo hạng, bột nếp cái hoa vàng…
HSD: 120 ngày.
Xóa
Kẹo sìu châu vừng-Kim THành Hoa
Kẹo sìu châu vừng-Kim Thành Hoa