Kẹo vừng thanh

40,000 80,000 

Đóng gói: Gói kẹo trần 170g, 340g, không bọc từng chiếc
TP: Vừng, đường kính, mạch nha hảo hạng, bột nếp cái hoa vàng…
HSD: 120 ngày, kẹo không bọc từng chiếc
Xóa
kẹo vừng thanh
Kẹo vừng thanh