Kẹo sìu châu lạc Nam Định

68,000 136,000 

Đóng gói: Gói 250 Gam, kẹo bọc từng chiếc
TP: lạc, đường kính, mạch nha hảo hạng, bột nếp cái hoa vàng…
HSD: 120 ngày.
Xóa
kẹo sìu châu lạc Nam Định
Kẹo sìu châu lạc Nam Định