Xoài sấy dẻo

52,000 

Đóng gói: 150 gam
Thành phần: xoài tưoi sấy
HSD:12 tháng
Xoài sấy dẻo
Xoài sấy dẻo

52,000