Hồng sấy dẻo nguyên quả

180,000 

Đóng gói: Túi hút chân không 500g

Thành phần: Hồng đà lạt sấy

HSD: 12 tháng

Hồng sấy dẻo Đà Lạt
Hồng sấy dẻo nguyên quả

180,000