Tỏi cô đơn Lý Sơn

400,000 

Đóng gói: Túi lưới 500g

Thành phần: Tỏi 1 nhánh Lý Sơn

Tỏi cô đơn Lý Sơn
Tỏi cô đơn Lý Sơn

400,000