Hành khô Kinh Môn

45,000 

Đóng gói: túi 1kg
Thành phần: Hành Kinh Môn phơi khô
hành khô kinh môn
Hành khô Kinh Môn

45,000